entao saiste? 6 meses atras
   tas ai? tou loool 6 meses depois respondi
   saiste? ??
   ouh crl ??
   tas ai? tou
   asdasd ??