Luana Cláudia

   quantos anos tens? 12
   chumbas-te? ya
   como se chama a tua amiga da mono-celha? mono-celha?
   oi gata! oi oi
   oi ola
   oláa gatinhaaaa ! oláá :)
   ola ola
   Oi oi